Den nya versionen 69.0 av Procountor har publicerats