Snabbhjälp för annullering av statusen Betalning kö till bank