J

Ingående balans med överföringsfil för bokföringsmaterial