Öppning av konto med överföringsfil för bokföringsmaterial