J

Godkännande och avsändning av flera kundfakturor