Tillkommande rapporter för periodiserad redovisning