Att börja använda Procountor mitt under en räkenskapsperiod