Skanningstjänst för leverantörsfakturor, OpusCapita