Tase-erittelyn loppusaldo eroaa kirjanpidon ja reskontran loppusaldosta. Miksi Tase-erittelylle jää erittelemätöntä saldoa?