J

Miten saan muodostettua konserniyhdistelymuistiot takautuvasti?